Dit is de privacyverklaring van Computer Service Zeist gevestigd in Zeist aan de Ghandilaan 65. Het kamer van koophandel nummer is 54617677. Computer Service Zeist is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Computer Service Zeist heeft een Functionaris voor gegevensbescherming (FG). De FG houdt intern toezicht op de gegevensverwerking van Computer Service Zeist. Indien u klachten of vragen heeft dan kunt u contact opnemen met de FG. Dit kan per post (zie contactgegevens) of per email via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

In deze verklaring leggen wij uit wat ons algemene beleid is ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens. Wij beschrijven welke persoonsgegevens we van u verwerken en hoe we uw privacy waarborgen en welke rechten u heeft.

Deze verklaring heeft betrekking op gegevens die wij verwerken van klanten, leveranciers, sollicitanten, bezoekers van onze website en webshop en alle overige relaties van Computer Service Zeist.

Contactgegevens:
Computer Service Zeist
Archipel 17
3705 XM Zeist
T: 030-2658423
E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
W:www.computerservicezeist.nl

Algemene privacybeleid van Computer Service Zeist

 • Computer Service Zeist respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website https://www.computerservicezeist.nl en aanverwante websites.
 • Computer Service Zeist stelt de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens voorop en gaat hiermee zorgvuldig mee om.
 • Computer Service Zeist deelt uw gegevens alleen met partijen die zij inschakelt voor de levering van haar diensten en met partijen waarmee zij gegevens moet delen op basis van een wettelijk verplichting.
 • Computer Service Zeist is voortdurend op zoek naar manieren om haar dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke wensen en behoeften. Daarbij houdt Computer Service Zeist altijd rekening met uw privacy en houdt zich aan de eisen van de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving.

 

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens en hoe komen wij hieraan? Computer Service Zeist verwerkt uw persoonsgegevens omdat u:

 • Gebruik maakt of wil gaan maken van haar dienstverlening.
 • U gegevens invult of achterlaat zoals e-mail, chat, via de website of per telefoon of op onze servicepunt.
 • De website of webshop van Computer Service Zeist bezoekt.
 • Een zakelijke relatie met Computer Service Zeist hebt.
 • Solliciteert bij Computer Service Zeist.

De meeste gegevens die we van u verzamelen levert u zelf aan. Om welke gegevens dat gaat is afhankelijk van de dienstverlening. In bepaalde gevallen kunnen we de gegevens uit onze database halen, zodat u niet steeds opnieuw uw gegevens hoeft aan te leveren. Tot slot verzamelen we ook uw persoonsgegevens via de cookies die wij plaatsen. Dit laatste al dan niet na acceptatie.

 

Computer Service Zeist verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen

 • Communicatie: Wij gebruiken uw contactgegevens om contact met u op te kunnen nemen als dat noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor het opvolgen van computer analyse, kosten computerreparatie en afspraken onsite bezoek. Daarnaast gebruiken wij uw telefoonnummer, als u daar toestemming voor hebt gegeven, om u te informeren over onze dienstverlening en u telefonisch advies te geven.
 • Sollicitatieprocedure: Zowel naar aanleiding van open sollicitaties als naar aanleiding van een vacature.
 • Wet- en regelgeving: We verwerken uw persoonsgegevens indien we daartoe op grond van wet- en regelgeving toe verplicht zijn.
 • Bezoekers website en webshop: Om te beoordelen of de website en webshop van Computer Service Zeist een optimale gebruikerservaring biedt.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken uw gegevens omdat wij deze gegevens nodig hebben voor het aangaan of het uitvoeren van onze dienstverlening met u. Als u Computer Service Zeist toestemming hebt gegeven om voor bepaalde doelen uw persoonsgegevens te verwerken, dan kunt u deze toestemming op ieder moment intrekken op dezelfde wijze als waarop u deze hebt verstrekt.

 

Om welke processen draait het en welke persoonsgegevens verzamelt Computer Service Zeist?

Servicedesk / Contactformulier: Bij de servicedesk van Computer Service Zeist kunt u terecht voor al uw vragen, opmerkingen en klachten over de dienstverlening van Computer Service Zeist. De servicedesk zal u vragen bepaalde gegevens te vertrekken, zodat zij u goed van dienst kan zijn.

Op de website van Computer Service Zeist kunt u contact opnemen met Computer Service Zeist via een contactformulier, bijvoorbeeld wanneer u een vraag of een afspraak wilt maken. Deze komt binnen bij onze servicedesk en wordt zo snel mogelijk afgehandeld. De gegevens die we u vragen in te vullen, hebben we nodig om met u te kunnen communiceren en u zo snel mogelijk van dienst te kunnen zijn. Deze gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan afhandeling van uw vraag of afspraak.

Bij het invullen van het contactformulier wordt gevraagd om de volgende gegevens in te vullen/ te verstrekken: Voor en achternaam, email en telefoonnummer. Wij verwerken alle gegevens in ons CMDB systeem en dit betreft een beveiligde omgeving.

 

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens

Computer Service Zeist bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is haar dienstverlening te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 • Klantgegevens: Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang u klant bent van Computer Service Zeist. Als u de klantrelatie beëindigt, bewaart Computer Service Zeist maximaal een jaar uw gegevens met uitzondering van die gegevens waarvoor een wettelijke verplichting bestaat. Dit geldt bijvoorbeeld voor facturen.
 • Overige gegevens: Persoongegevens die via de website, email of chat worden verzameld. Indien er geen dienstverlening uit voortkomt zullen de persoonsgegevens direct verwijderd worden.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Computer Service Zeist verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wanneer wij uw gegevens met derden delen, leggen wij die derden de verplichting op om uw persoonsgegevens goed te beschermen.

 

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Wij beveiligen uw gegevens om te voorkomen dat deze verloren gaan of in de verkeerde handen vallen. Enkele van de maatregelen die wij treffen zijn:

 • Wij beveiligen onze website met een TLS-certificaat. Hiermee wordt vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld die wordt verstrekt via een contactformulier, versleuteld verzonden.
 • Onze systeem software is geüpdate en we maken gebruik van een firewall en antivirus software.
 • Toegang tot elektronische systemen is beveiligd met een wachtwoord en als extern toegang wordt gegeven maken we gebruik van two-factor authentication.
 • Alleen bevoegde personeelsleden hebben toegang tot uw persoonsgegevens.
 • Wij sluiten onze dienstverlening af met derden die in onze opdracht uw persoonsgegevens verwerken waardoor uw privacy wordt gewaarborgd.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Computer Service Zeist en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij zullen beoordelen of we gehoor moeten en kunnen geven aan uw verzoek. We reageren hier zo snel mogelijk op.

Indien u klachten heeft over onze gegevensverwerking, dan verzoeken wij u dit zo snel mogelijk bij onze Functionaris voor de Gegevensbescherming te melden. Uiteraard hopen we hier samen uit te komen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Wat als het privacybeleid van Computer Service Zeist wijzigt?

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens en onze diensten kunnen veranderen. Wij behouden ons dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring vindt u altijd op https://www.computerservicezeist.nl Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2018.